piątek, 19 sierpnia 2022 01:10

LEADER I LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA

LEADER to jedno z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich w Europie. Ma pomóc włączyć mieszkańców wsi w proces oddolnego podejmowania decyzji i działań mających na celu poprawę jakości ich życia. Społeczność lokalna ma przez to stać się najważniejszym podmiotem całego procesu decyzyjnego. W ramach metody LEADER funkcjonują Lokalne Grupy Działania (LGD), będące rodzajem partnerstw terytorialnych powstałych jako oddolna inicjatywa, zrzeszająca przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz mieszkańców działających na rzecz lokalnej społeczności. Lokalne Grupy Działania są głównym narzędziem stosowanym w ramach podejścia LEADER, a ich udział w rozwoju danego obszaru odbywa się poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR).
  • 23.03.2022 12:14
  • Autor: Grupa Tipmedia
LEADER I LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA

 

W Polsce funkcjonuje ponad 300 lokalnych grup działania, których lokalne strategie rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania LEADER.

W oparciu o doświadczenia podejścia LEADER powstał instrument zwany RLKS (czyli Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Jest to narzędzie terytorialne umożliwiające zastosowanie podejścia LEADER w odniesieniu do środków Polityki Spójności (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny). RLKS jest instrumentem, który umożliwia realny udział lokalnych społeczności w procesie współdecydowania o kierunkach rozwoju określonego terytorium. W latach 2014-2020 RLKS w Polsce zastosowano w województwach podlaskim i kujawsko-pomorskim.

W Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 w Polsce, zaplanowano wdrażanie działanie pod nazwą LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

Środki z tego działania umożliwią realizację projektów w obszarach wskazanych w Lokalnych Strategiach Rozwoju m.in. w zakresie poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej w celu wzmocnienia przewag danego obszaru oraz wyrównywania szans rozwojowych wszystkich mieszkańców. Wsparcie będzie dotyczyć również usług dla lokalnych społeczności, w tym rozwoju usług opiekuńczych, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego. Na dofinansowanie będą mogły także liczyć projektów z zakresu rozwoju zielonej gospodarki i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, w tym przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

W ramach działania przewiduje się realizację projektów dotyczących przedsiębiorczości (np. w obszarze biogospodarki), ekonomii społecznej, rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń, w tym rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych m.in. w ramach gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, a także krótkich łańcuchów żywnościowych.

Istotnym kierunkiem wsparcia realizującym cele działania LEADER będzie kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi, a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego. 

 

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego nagrania naszego cyklu Rolnictwo Wspólna Sprawa, na kanale Truso Media na Youtube: 


 

Źródła:

Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, grudzień 2021 r., 

https://ksow.pl

fot. https://pixabay.com 

Projekt finansowany w ramach programu IMCAP Unii Europejskiej.

Treść niniejszego artykułu przedstawia wyłącznie poglądy jego autora i jedynie autor ponosi za niego odpowiedzialność. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nim informacji.

materiał partnera


Komentarze
Autor komentarza: AngelaTreść komentarza: Co robicie? Nic nie zrobiliście oprócz parkingu dla mieszkańców , bo już od ponad dwóch tygodni nikogo z pracowników budowy nie ma i nic nie jest robioneData dodania komentarza: 28.07.2022, 16:15Źródło komentarza: Trwa przebudowa terenu pomiędzy ul. Strzelecką a Kalwaryjską [WIDEO]Autor komentarza: BieddaaTreść komentarza: Biedne sklepy i właściciele, dlaczego zamknięte są sklepy za granicą, niech tam też otworzą w niedzieleData dodania komentarza: 09.07.2022, 00:28Źródło komentarza: Biedronki placówkami medycznymi? Pracownicy mówią o roboczych niedzielachAutor komentarza: żonaTreść komentarza: jaki mąż?????Data dodania komentarza: 19.06.2022, 05:59Źródło komentarza: Film o Annie Przybylskiej. Znamy datę premiery i wiemy, kto w nim wystąpiAutor komentarza: HctTreść komentarza: Współczuje rodzicom, ale pieniądze i brak czasu rodziców tak owocujeData dodania komentarza: 24.05.2022, 06:05Źródło komentarza: On ma 16, ona 14 lat. Policja szuka tych nastolatkówAutor komentarza: ElizaTreść komentarza: Napiszcie artykuł na temat opłat czynszu, media, dla osób, które chciały by przyjąć rodzinę z Ukrainy. Rząd ogłosił pomoc 40 zł, a to za mało informacji. Pokrycie jakich kosztów zawiera ta kwota. Co z tym, że mize ktoś udostępnić czasowo mieszkanie np 5 miesięcy.. To trudne, ale potrzebne tematy. Podobno nikt jeszcze nie dostał żadnej bawet zaliczki, na koszty utrzymania tych rodzin. Rzrba podejść do sprawy poważnie i wszystko wszystkim wyjaśnić. Chcemy pomagać, ale musimy płacić za prąd, wodę, gaz i czynsz.Data dodania komentarza: 08.05.2022, 04:25Źródło komentarza: W powiecie wejherowskim jest ponad 4 tysiące uchodźcówAutor komentarza: BasiaTreść komentarza: Pięknie, dobrze, że ocalono ten budynekData dodania komentarza: 12.04.2022, 12:16Źródło komentarza: EkoFabryka w konkursie „Modernizacja Roku – budowa XXI wieku” [ZDJĘCIA]